Overlegscheiding

De overlegscheiding (ook wel collaborative divorce) is een manier van scheiden tussen mediation en procederen in. Bij de overlegscheiding heeft ieder een eigen advocaat. De partners spreken aan het begin van het traject af dat zij in overleg afspraken zullen maken over de gevolgen van de scheiding en dat de rechter niet wordt ingeschakeld om beslissingen te nemen over de geschilpunten.

Het traject bestaat uit gesprekken met de partners, beide advocaten en in beginsel ook een coach, financieel deskundige en soms ook een kinderdeskundige. Zowel de advocaten als de andere deskundigen zijn ook mediator en inhoudelijk gespecialiseerd. Daarnaast zijn zij opgeleid als overlegscheidingsprofessional.

Tijdens de gesprekken wordt elke partner bijgestaan door de eigen advocaat. Het is de rol van deze overlegscheidingsadvocaat om de eigen cliënt te begeleiden en te adviseren over alle juridische aspecten die bij een scheiding komen kijken. Aan het begin van het traject vormen de advocaten in overleg met de partners het team.

De coach, vaak een psycholoog, is onpartijdig. Hij of zij begeleidt de partners bij het omgaan met de verwerking van de scheiding en bevordert effectieve communicatie in het team. Als er minderjarige kinderen bij de scheiding zijn betrokken, begeleidt de coach bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Indien wenselijk spreekt hij of zij met de kinderen.

Het is de rol van de financieel deskundige om de te begeleiden bij het maken van goed doordachte en fiscaal optimale afspraken. De financieel deskundige is net als de coach onpartijdig en brengt de financiële opties in kaart. Deze deskundige kan bijvoorbeeld een accountant, pensioenspecialist, waarderingsdeskundige, financieel planner of fiscalist zijn. Bij de keuze voor de deskundige wordt gekeken naar de financiële situatie van de partners.

Wanneer extra ondersteuning nodig is voor de kinderen, dan kan er een kinderdeskundige worden ingeschakeld. Deze deskundige begeleidt de kinderen. De wensen van de kinderen worden vervolgens teruggekoppeld in het team zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Alle betrokkenen hebben vooraf de afspraak gemaakt dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om op alle onderdelen in overleg tot afspraken te komen. Hiervoor is het nodig dat op respectvolle en constructieve wijze wordt samengewerkt. Als de partners er toch niet in slagen om in overleg tot afspraken te komen, is het de advocaten niet toegestaan om hen bij te staan in de procedure bij de rechtbank die dan volgt.

De overlegscheiding verschilt van mediation doordat de partners elk een eigen advocaat hebben en er vanaf het begin deskundigen zijn betrokken. Dit kan een voordeel zijn voor situaties waarin de partners de gevolgen van de scheiding in overleg willen regelen, maar waarbij vanaf het begin al wel duidelijk is dat er geen evenwicht bestaat in (financiële) kennis, emoties en/of macht. In een mediation zie je in deze situaties vaak dat de partners eigen deskundigen inschakelen voor advies. Een mediator mag vanwege de neutrale rol immers niet adviseren, maar dient er wel op toe te zien dat er in alle opzichten evenwicht is tussen de partners.  Bij de overlegscheiding is er vanaf de start een team van deskundigen en is het gezamenlijk doel om in overleg tot afspraken te komen en de scheiding daardoor respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten. Als alle afspraken zijn vastgelegd, verzorgen de advocaten de (schriftelijke) procedure bij de rechtbank.

Op de website van de Vereniging van Collaborative Professionals kunt u meer lezen over de overlegscheiding. U vindt daar ook de vragenlijst om erachter te komen of de overlegscheiding voor u geschikt is. Verder vindt u daar een lijst met veelgestelde vragen over de overlegscheiding (Veelgestelde vragen - VvCP)

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie