Contractenrecht

De manier waarop u zaken wilt doen, hebt u al wel voor ogen, maar hoe legt u de afspraken nu zó vast dat alles afgedekt is, voldoet aan de regels en dat beide partijen de gewenste rechten en verplichtingen krijgen zonder dat er sprake is van een ‘wurgcontract’? Wat doet u als u wel de vrijheid wilt hebben de overeenkomst te kunnen beëindigen? En als er al een contact is: hoe leg ik de bepalingen van het contract in de praktijk uit en hoe - en op welke wijze - roept u uw contractspartij ter verantwoording als deze zijn verplichtingen niet nakomt.

#RECHT kan u helpen bij het vinden van de antwoorden op bovenstaande vragen.

Onder het contractenrecht valt onder andere:

 • beoordelen, opstellen en aanpassen van onder andere:
  • leveringsovereenkomsten
  • koop en verkoopovereenkomsten
  • leningsovereenkomsten
  • overeenkomsten van opdracht
  • agentuurovereenkomsten
  • distributieovereenkomsten
  • franchiseovereenkomsten
  • outsourcingsovereenkomsten
  • managementovereenkomsten
  • (software)licentieovereenkomsten
  • geheimhoudingsovereenkomsten
  • algemene voorwaarden
 • advies met betrekking tot de beëindiging van overeenkomsten
 • procederen over de gevolgen van niet-nakoming van contracten door uw contractspartij

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie