Scheidingsmediation

Als u en uw partner uit elkaar gaan en u wilt in goed overleg afspraken maken over de gevolgen van de scheiding, dan kunt u kiezen voor een aparte vorm van mediation: scheidingsmediation.

Tijdens een scheidingsmediation gaat samen met de advocaat-mediator in gesprek. De advocaat-mediator is onpartijdig en informeert u beiden over de juridische en soms ook praktische aspecten van de scheiding. Aan de hand van deze informatie maakt u samen de afspraken. De advocaat-mediator begeleidt u daarbij en houdt daarbij rekening met de wensen van beiden. Ook is het zaak dat de afspraken juridisch en fiscaal houdbaar zijn.

Er wordt ook aandacht besteed aan de emotionele kant van de scheiding. De ervaring leert dat zodra beide partners de emoties rond de scheiding herkennen en kunnen plaatsen, zij pas afspraken kunnen maken over de gevolgen van de scheiding.

Als de partners er in zijn geslaagd om over alle onderdelen afspraken te maken, dan legt de advocaat-mediator deze vast. Afspraken over de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Afspraken over de overige gevolgen van de echtscheiding (zoals de partneralimentatie, de bezittingen en schulden en het pensioen) worden vastgelegd in een zogeheten echtscheidingsconvenant. Als alle afspraken zijn vastgelegd en de stukken zijn ondertekend, verzorgt de advocaat-mediator de volledig schriftelijke procedure bij de rechtbank.

Hebt u een geschil met uw ex-partner en wilt u daar in goed overleg afspraken over maken? Dat kan ook. De advocaat-scheidingsmediator begeleidt ook ex-partners die het niet eens worden over bijvoorbeeld de (wijziging van de) alimentatie, zorg- en contactregeling, over (onderdelen van de) vermogensrechtelijke kant van een scheiding, maar ook als zij een uitspraak van de rechter of gemaakte afspraken achteraf anders uitleggen.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie