REIST U ALLEEN MET MINDERJARIGE KINDEREN NAAR HET BUITENLAND? REGEL DAN VOORAF TOESTEMMING

Reist u alleen met minderjarige kinderen? Trek dan meer tijd uit voor de controles op het vliegveld. Als daar naar wordt gevraagd, moet u namelijk kunnen aantonen dat u toestemming hebt van de (andere) ouder met het gezag over de kinderen.

VOORAF TOESTEMMING OUDER MET GEZAG NODIG

Hebt u samen het gezag over uw minderjarige kind(eren)? Dan moet u vooraf toestemming van de andere ouder krijgen om met uw kinderen naar het buitenland te kunnen gaan. Dit geldt ook als u niet gescheiden bent, maar alleen met uw kind naar het buitenland gaat. Als er sprake is van eenhoofdig gezag dan zal de ouder die het gezag niet heeft, toestemming moeten hebben van de ouder met het gezag. De ouder met het eenhoofdig gezag hoeft geen toestemming te hebben van de andere ouder.

Ook grootouders en andere familieleden of vrienden die alleen met minderjarige kinderen op vakantie naar het buitenland gaan, hebben vooraf toestemming nodig van de ouder(s) met gezag.

Als uw minderjarige kind zonder ouder of andere volwassene naar het buitenland reist, zal uw kind moeten kunnen aantonen dat het toestemming heeft van zijn/haar gezaghebbende ouder(s).

Als u reist zonder deze toestemming kan dit worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en zelfs als internationale kinderontvoering.

Voor een vakantie in Nederland hebt u geen toestemming nodig. Dat neemt niet weg dat het wel verstandig is om de andere ouder tijdig op de hoogte te brengen van uw vakantieplannen en om daarbij door te geven waar u dan met de kinderen verblijft.

TOESTEMMING VRAGEN OF VERLENEN

Om toestemming te vragen of te verlenen hebt u het formulier ‘Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland’ nodig. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Naast het toestemmingsformulier hebt u (afhankelijk van uw situatie) de volgende aanvullende documenten nodig:

  • kopie van paspoort of identiteitskaart van de toestemming gevende persoon/personen;
  • recent internationaal uittreksel Basisregistratie personen (BRP) van de minderjarige (op te vragen bij de gemeente);
  • recent uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank);
  • ouderschapsplan;
  • gerechtelijke uitspraak/uitspraken met betrekking tot gezag en omgang;
  • verblijfadres en bij verblijf op meerdere adressen: alle adresgegevens.

Door ondertekening van het formulier geeft de (andere) ouder met gezag toestemming voor verblijf met de kinderen in het buitenland. De Douane op het vliegveld kan naar het formulier vragen. Ondanks dat het niet verplicht is om het formulier mee te nemen, is het advies om een ondertekend formulier met de relevante bijlagen mee te nemen. U voorkomt op die manier ook mogelijke problemen bij het uitreizen.

U KRIJGT GEEN TOESTEMMING

Als u zonder dat daar een gegronde reden voor is geen toestemming krijgt van de (andere) ouder met gezag, kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen. Dit kan door middel van een procedure waarbij op korte termijn een beslissing wordt genomen. Naast het feit dat een dergelijke procedure kosten met zich meebrengt, kost het – ondanks de korte termijn waarop de beslissing wordt genomen – ook tijd. Vraag daarom tijdig en bij voorkeur al vóór het boeken toestemming om de kinderen mee te nemen op de vakantie naar het buitenland.

INFORMATIEPUNT

Voor meer informatie en in noodgevallen kunt u terecht bij het Centrum Internationale Kinderontvoering via: +31 (0)88 800 9000 en info@kinderontvoering.org.

 

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie