Vennootschap

Welke rechtsvorm past het best bij uw onderneming en hoe richt u die onderneming vervolgens in? Wie krijgt welke bevoegdheden en hoe luiden de spelregels tussen de betrokken partijen? Maar ook: mag ik mijn aandelen verkopen aan een derde of moet ik ze eerst aanbieden aan de andere aandeelhouder(s)? En wat te doen bij ruzie in de tent?

Onder het vennootschapsrecht valt onder andere:

 • advies met betrekking tot:
  • de keuze en oprichting van rechtsvorm (eenmanszaak, VOF, maatschap, coƶperatie, stichting, vereniging, BV of NV)
  • omzetting in een andere rechtsvorm
  • herstructurering van een rechtspersoon
  • fusie van rechtspersonen
  • aanbieden van aandelen
  • benoeming en ontslag van bestuurders
  • aandeelhoudersvergaderingen
  • vertegenwoordigingsbevoegdheid
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
 • opstellen, beoordelen en aanpassen van:
  • statuten
  • directie- en RvC-reglementen
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • besluiten van bestuur/Raad van Commissarissen/Algemene vergadering van Aandeelhouders

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie