Arbeidsrecht

#RECHT wil een toegankelijke, duidelijke, betrouwbare en ‘gewoon goede’ vraagbaak zijn voor iedereen met arbeidsrechtelijke vraagstukken: werkgevers, ondernemers, bestuurders en werknemers.

Vaak gaat het daarbij om het begeleiden en oplossen van conflicten en geschillen, maar #RECHT denkt ook graag mee aan de ‘voorkant’. Dus: over het voorkomen van problemen. Dat kan bijvoorbeeld door een goed aannamebeleid, het opstellen van correcte (arbeids)contracten, duidelijke protocollen, beleidsregels en procedures en een heldere beoordelingssystematiek.      

#RECHT heeft ruime ervaring met de volgende thema’s binnen het arbeidsrecht:

 • opstellen en beoordelen van contracten (o.a. arbeidscontracten, overeenkomsten van opdracht);
 • opstellen van personeelshandboeken, protocollen en procedures;
 • individuele ontslagkwesties;
 • onderhandelen en sluiten van vaststellingsovereenkomsten;
 • disfunctioneren, dossieropbouw en verbetertrajecten;
 • arbeidsconflicten, verstoorde arbeidsrelatie;
 • beoordelingssystematieken;
 • beloningsvraagstukken;
 • reorganisaties en UWV ontslagprocedures;
 • ontbindingsprocedures kantonrechter;
 • overgang van onderneming;
 • totstandkoming, wijziging en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
 • flexibele arbeid: inleners, uitleners en zzp-ers;
 • statutair bestuurder;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • ziekteverzuim en re-integratievraagstukken;
 • cao-vraagstukken;
 • privacykwesties binnen de arbeidsrelatie;
 • non-concurrentiebedingen;
 • algemeen HR-beleid en dagelijkse ‘hulpvragen’.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie